Trys Karaliai

Mūsų mokykloje bei lopšelyje darželyje „Žilvitis“ lankėsi Trys Karaliai ir Juozapas bei Marija su kūdikėliu. Jie neaplenkė nei vieno lopšelinuko ar darželinuko, sveikino pradinių klasių mokinius ir priešmokyklinukus bei mokytojus, vaišindami dovanomis iš tolimų kraštų...

Trys karaliai – sausio 6 d. švenčiama šventė, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis arba saulės sugrįžimo minėjimai.Sakoma, kad nuo Kalėdų iki Trijų karalių diena pailgėja per gaidžio žingsnį.Tai žiemos švenčių pabaigtuvės.

Svarbus buvo gyvybės medžio jovaro motyvas.Nuo seno tą dieną vaikščiodavo persirengėliai (gandrai, arkliai, žydai, meškos ir kt.). Vyrai apsirengdavo senoviškais drabužiais, vaizduodami vaidilas, krivius, senovės karius. Kartais nešiodavosi saulės atvaizdą bei krivulę. Jie lankė sodybas, giedodavo, linkėdavo namų šeimininkams sėkmės, gero derliaus, sveikatos, prašydavo dovanų, o už tai buvo vaišinami ir apdovanojami.

Po šios šventės pradėdavo samdyti žmones darbams.

Krikščionys šią dieną įvedė Trijų karalių, aplankiusių Kristų, šventę, per kurią paplito paprotys ant durų pašventinta bažnyčiojekreida parašyti pirmąsias trijų karalių vardų raides: +K+M+B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras). Kiekvienam karaliui skirtas kryželis prieš jo vardą, reiškia išminčiaus šventumą. Pačioje pradžioje kryželiai būdavo rašomi virš kiekvienos raidės, taip sujungiant kryžių ir karūną.Vėliau žmonės ėmė ženklinti savo namų durų staktas, tikėdami, kad užrašius šias raides namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių.
Grįžti atgal