Knygų Kalėdos

Kalėdos dovanų metas...

Todėl visos klasės padovanojo bibliotekai po knygą ar po dvi, o gal dar daugiau...

Kas knygą, kas dvi, kas tris, kas ir visą krūvą, o kas tiek, kiek panešė susigrūdo į mūsų mokyklos biblioteką, kur svetingai, kaip visada, laukė bibliotekininkė p. Rūta.

Mokiniai bibliotekai padovanojo 46 grožinės literatūros knygas ir keletą brošiūrų.

Ačiū Jums visiems...

Ypatingas „ačiū“ 7B klasės mokiniui Augustui ir jo mamytei - mokyklos bibliotekai padovanojo visą krūvą knygų.
Grįžti atgal