„Kalbos mokėjimas – tai laisvė, laisvė bendrauti ir laisvė pažinti.“

Rugsėjo 26 d. mūsų mokykloje buvo minima Europos kalbų diena. Pasiruošimas jai vyko kalbų pamokose: mokiniai gamino įvairias vėliavas, pamokų metu skaitė angliškus tekstus apie kalbas ir jų svarbą mūsų gyvenime, o dailės pamokose piešė plakatus, skirtus šiai dienai.

Ryte pradinių klasių mokiniai dalino mokytojams ir mokiniams savo pagamintas įvairių šalių vėliavėles, o popietę skyrė savo gimtosioms kalboms. Skambėjo rusų, lenkų, prancūzų, latvių ir net gruzinų, žydų bei arabų kalbomis eilėraštukai, skaičiuotės, dainelės, inscenizacijos. Garbingiausią vietą užėmė lietuvių „kalba gimtoji lūposna įdėta“.

Penktų klasių mokiniai išvyko į Europos kalbų dienai skirtą renginį Vilniaus mokytojų namuose. Mokiniai turėjo galimybę sudalyvauti „Kalbų dirbtuvėse“. Čia jie turėjo galimybę susipažinti su įvairiomis kalbomis: ispanų, italų, vokiečių, čekų ir kitomis. Vėliau prasidėjo meninė programa ir kalbų viktorina „Kalbų vaivorykštė“. Mokytojų namų kiemelyje dalyvavo įvairių ambasadų rengiamuose viktorinose ir galėjo susipažinti su šių šalių kultūra. Mokiniai gavo įvairių knygų, suvenyrų, saldainių.

Parengė anglų kalbos mokytojos Nijolė Gušča ir Rasa AleksandravičienėGrįžti atgal