BENDROS ŽINIOS APIE MOKYKLĄ

Vilniaus Viršuliškių mokykla (toliau - mokykla); adresas: Viršuliškių g. 7, Vilnius LT-05107 tel./faksas: 2 40 0584, el. paštas: rastine@virsuliskiu.vilnius.lm.lt

Teisinė mokyklos forma - biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė - savivaldybės mokykla

Mokyklos savininkė - Vilniaus miesto savivaldybė

Švietimo įstaigos tipas - pagrindinė mokykla, kodas 3123

Mokomoji kalba - lietuvių.

Mokyklos direktorė - Ramutė Mečkauskienė, edukologijos mokslų daktarė, įgijusi I-ąją vadybinę kategoriją 2011 m.

Mokyklos tarybos narių sąrašas:

Viršuliškių bendruomenės atstovai:
1. Augustinas Valdemaras
2. Ramunė Četrauskienė
3. Algirdas Šereika
Mokyklos mokytojų bendruomenės atstovai:
5. Audrė Steponėnienė
7. Nijolė Bikulčienė
8. Daiva Gaidanienė
Mokinių tėvų atstovai:
4. Daiva Žabienė
6. Ramunė Filipenkovienė
9. Inga Bielinienė

MOKYKLOS MISIJA

Teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ugdymą bei neformalųjį švietimą ir bendradarbiaujant su mokinio šeima, padėti kiekvienam mokiniui išsiugdyti individualiai maksimalius gebėjimus, savarankiškam gyvenimui reikalingas bendražmogiškas vertybes ir socialinius įgūdžius svarbius dabarties ir ateities veiklose.

MOKYKLOS VIZIJA

Mokykla - bičių avilys, kuriame darbščiai dirba kūrybiška ir atsakinga mokyklos bendruomenė, padedanti mokyklai tapti modernia, atvira visuomenei, puoselėjančia savo nacionalinį tapatumą mokykla.


FILOSOFIJA

„Pažink save – pažinsi tikrovę, išmok tobulinti save – mokėsi tobulinti pasaulį. (Ž. Ž. Ruso)


Mokinių, klasių komplektų skaičius 2014. Lentelėje pateikiami rugsėjo 1 d. duomenys:

Klases Pradinio ugdymo pakopoje Pagrindinio ugdymo pakopoje
1234Iš viso5678910Iš visoIš viso
Klasių komplektų skaičius222283233221523
Mokinių skaičius 47424238169605958563651320489

Mokyklos darbuotojai 2013-2014 m.m.

Mokyklos administracijoje dirba darbuotojai:

direktorė - Ramutė Mečkauskienė, anglų kalbos vyr. mokytoja, I vadybinė kategorija. Baigusi VPU anglų k. studijas, KTU įgijusi tarptautinių studijų edukologijos magistro laipsnį, LEU apgynusi daktaro disertaciją ir įgijusi socialinių mokslų daktaro laipsnį. Pedagoginis darbo stažas 41 metai;

pradinio ugdymo skyriaus vedėja Daiva Adomaitienė, pradinių klasių vyr. mokytoja, I vadybinė kategorija. ŠPU įgijo pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją, VPU baigė edukologijos magistrantūros studijas ir įgijo švietimo vadybos magistro laipsnį. Pedagoginis darbo stažas 25 metų;

pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Vaida Babravičienė, technologijų vyr, technologijų mokytoja. Vilniuas kolegijoje įgijo pradinės mokyklos mokytojos kvalifikaciją, VPU įgijo bakalauro laipsnį ir buities kultūros mokytojos kvalifikacija, VPU (2005) įgijo edukologijos magistro laipsnį. Pedagoginis stažas 15 metų.

neformalaus ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja Audrė Steponėnienė, etikos metodininkė. VPU įgijo rusų k. mokytojos kvalifikaciją. VPU baigė etikos bakalauro ir etikos magistrantūros studijas kur įgijo bakalauro ir magistro laipsnius. Pedagoginis stažas 42 metai.

ugdymo aptarnavimo skyriaus vedėjas - Zigmondas Suzanovičius. VGTU įgijo inžinieriaus kvalifikaciją;

buhalterė - Jūratė Raudoniūtė - mokyklos finansininkė, ekonomikos mokytoja. Vilniaus pedaginiame universitete įgijo ekonomikos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją. Šiuo metu studijuoja ISM ekonomikos ir vadybos universitete projekto “Lyderių laikas 2” programos Švietimo lyderystės magistrantūroje.

Pagalbos skyriuje dirba darbuotojai:

socialinė pedagogė Deivilė Čiuplienė (vpa)
logopedė Justina Grušauskaitė
spec. pedagogė Rasa Jokubauskienė (vpa)
psichologė Emilia Atoyan
bibliotekos vedėja Rūta Rasimavičiūtė
mokytojo padėjėja Nijolė Lukoševičienė
sveikatos priežiūros specialistė Sandra Muračiovienė

Ugdymo aptarnavimo skyriuje dirba šie darbuotojai:

raštinės vedėja Erika Gegelevičiutė
devynios valytojos
vienas pastatų priežiūros darbininkas
trys kiemsargiai
trys naktiniai sargai
du mokyklos apsaugos darbuotojai

Mokytojai ir specialistai

 1. Mečkauskienė Ramutė (direktorė, anglų kalbos mokytoja) - I vadybinė kategorija; anglų kalbos vyr. mokytoja

 2. Adomaitienė Daiva (direktoriaus pavaduotoja ugdymui) - I vadybinė kategorija; pradinių klasių vyr. mokytoja

 3. Babravičienė Vaida (Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja) - technologijų vyr. mokytoja

 4. Steponėnienė Audrė (Neformalaus ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja) - II vadybinė kategorija; rusų k. vyr. mokytoja, etikos mokytoja metodininkė

 5. Darafėjienė Janina (Pradinio ugdymo skyriaus vedėja) - pradinių klasių vyr. mokytoja

 6. Aleksandravičienė Rasa (anglų kalbos mokytoja) - anglų kalbos mokytoja

 7. Atoyan Emilia (VPA*) (psichologė) - psichologė

 8. Bereišienė Daiva (pradinių klasių mokytoja) - pradinių klasių vyr. mokytoja

 9. Bernotavičienė Nijolė (istorijos mokytoja) - istorijos mokytoja metodininkė

 10. Bikulčienė Nijolė (istorijos mokytoja) - istorijos mokytoja metodininkė

 11. Bruzgienė Violeta (matematikos mokytoja) - matematikos vyr. mokytoja

 12. Cibulskienė Irma (specialioji pedagogė) - spec. pedagogė

 13. Čiuplienė Deivilė (VPA*) (socialinė pedagogė) - socialinė vyr. pedagogė

 14. Daugelavičienė Laima (chemijos mokytoja) - chemijos vyr. mokytoja

 15. Dauginienė Aiva (pradinių klasių mokytoja) - pradinių klasių vyr. mokytoja

 16. Dinsmonas Darius (IT, fizikos mokytojas) - informacinių technologijų vyr. mokytojas (magistras)

 17. Gaidanienė Daiva (pradinių klasių mokytoja) - pradinių klasių vyr. mokytoja

 18. Gapsevičius Valdas (technologijų mokytojas) - technologijų vyr. mokytojas

 19. Graževičienė Rita (technologijų mokytoja) - technologijų mokytoja (magistras)

 20. Grušauskaitė Justina (logopedė) - logopedė

 21. Jasiūnienė Jolita (kūno kultūros mokytoja) - kūno kultūros mokytoja

 22. Jokubauskienė Rasa (specialioji pedagogė) - spec. pedagogė (magistras)

 23. Jurevičius Audrys (kūno kultūros mokytojas) - kūno kultūros vyr. mokytojas, neformaliojo ugdymo - metodininkas

 24. Karalius Nerijus (fizikos mokytojas) - fizikos vyr. mokytojas (magistras)

 25. Kardokienė Jurgita (lietuvių kalbos mokytoja) - lietuvių kalbos vyr. mokytoja

 26. Karmazienė Elena (rusų kalbos mokytoja) - rusų kalbos vyr. mokytoja

 27. Karvelienė Jolanta (etikos mokytoja) (VPA*) - etikos vyr. mokytoja

 28. Kirvelienė Asta (šokio mokytoja) - Šokio vyr. mokytoja

 29. Kuzmickienė Daiva (anglų kalbos mokytoja) - anglų kalbos vyr. mokytoja

 30. Leikauskienė Aušra (geografijos mokytoja) - geografijos vyr. mokytoja

 31. Liudkevičienė Sandra (kūno kultūros mokytoja) (VPA*) - kūno kultūros mokytoja

 32. Lukaševičienė Nijolė Marija (mokytojo padėjėja) - pradinių klasių mokytoja

 33. Luotienė Dolita (technologijų mokytoja) - technologijų mokytoja metodininkė

 34. Malaiškaitė Vida (lietuvių kalbos mokytoja) - lietuvių kalbos vyr. mokytoja

 35. Mečkauskas Vilgimantas (technologijų mokytojas) - technologijų vyr. mokytojas

 36. Montrimavičienė Rūta (pradinių klasių mokytoja) - pradinių klasių ir neformaliojo ugdymo vyr. mokytoja

 37. Motiejūnas Norbertas (neformalaus ugdymo mokytojas) - karate būrelio mokytojas

 38. Paliukaitė Renata (muzikos mokytoja) - muzikos vyr. mokytoja

 39. Paulauskienė Laima (tikybos mokytoja) - tikybos vyr. mokytoja

 40. Perednienė Jurgita (lietuvių kalbos mokytoja) (VPA*) - lietuvių kalbos mokytoja

 41. Puodžiūnienė Žaneta (dailės mokytoja) - dailės vyr. mokytoja

 42. Raišienė Dalia (pradinių klasių mokytoja) - pradinių klasių vyr. mokytoja

 43. Rakštelienė Danguolė (pradinių klasių mokytoja) - pradinių klasių vyr. mokytoja

 44. Ramanauskienė Rūta (pradinių klasių mokytoja) - pradinių klasių vyr. mokytoja

 45. Raudoniūtė Jūratė (ekonomikos mokytoja) - ekonomikos mokytoja

 46. Saldukienė Ingrida (lietuvių kalbos mokytoja) - lietuvių kalbos vyr. mokytoja

 47. Sosunova Olga (IT mokytoja) - unformacinių technologijų vyr. mokytoja

 48. Stankevičienė Rita (pradinių klasių mokytoja) - pradinių klasių vyr. mokytoja

 49. Stonienė Danutė (matematikos mokytoja) - matematikos vyr. mokytoja

 50. Šerniūtė Sigita (anglų kalbos mokytoja) - anglų kalbos mokytoja

 51. Šmatavičienė Dalia (muzikos mokytoja) - muzikos mokytoja metodininkė

 52. Varnienė Ramunė (pradinių klasių mokytoja) - pradinių klasių vyr. mokytoja

 53. Važgėlienė Danutė (vokiečių kalbos mokytoja) - vokiečių kalbos vyr. mokytoja

 54. Vedeckas Eugenijus (neformalaus ugdymo mokytojas) - muzikos mokytojas metodininkas

 55. Virbalienė Lijana (lietuvių kalbos mokytoja) - lietuvių kalbos vyr. mokytoja

 56. Viltrakienė Inga (biologijos mokytoja) - biologijos mokytoja metodininkė

 57. Žagminienė Vilė (geografijos mokytoja) - geografijos mokytoja metodininkė

 58. Žekonytė Petrikienė Virginija (prancūzų kalbos mokytoja) - prancūzų kalbos vyr. mokytoja

 59. Žemaitaitienė Ina (matematikos mokytoja) - matematikos vyr. mokytoja

*VPA - vaiko priežiūros atostotgos