Kontaktai


Mokyklos adresas:Viršuliškių g. 7, LT-05107, Vilnius
Elektroninis paštas:rastine@virsuliskiu.vilnius.lm.lt

Mokyklos direktorė - Ramutė Mečkauskienė
Telefonas: 2400584
Pradinio ugdymo skyriaus vedėja - Daiva Adomaitienė
Telefonas: 2400584
Pagrindinio ugdymo (7-10 kl.) skyriaus vedėja - Vaida Babravičienė
Telefonas: 2400587
Neformalaus ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja - Audrė Steponėnienė
Telefonas: 2400587
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas - Zigmondas Suzanovičius
Telefonas: 2400585
Raštinės vedėja - Erika Gegelevičiutė
Telefonas: 2400584
Buhalterė - Jūratė Raudoniūtė
Telefonas: 2400587
Socialinė pedagogė - Irma Cibulskienė
Telefonas: 2400585
Sveikatos priežiūros specialistė - Sandra Muračiovienė
Telefonas: 2400585