VILNIAUS VIRŠULIŠKIU MOKYKLOS BIBLIOTEKOS VIZITINE KORTELE

Bibliotekos siekiai: sukurti žinių centrą, atvirą visiems žinių šaltinį, aprūpintą techninėmis priemonėmis ir žinių kaupimo laikmenomis.
Biblioteka turi atitikti ugdymo turinį, tenkinti mokyklos bendruomenės poreikius, padėti moksleiviams pasirengti savarankiškam mokymuisi, ugdyti informacinius gebėjimus – tapti raktu į žinių visuomenę.
*Biblioteka skirta mokyklos bendruomenei
*Biblioteką sudaro abonementas ir skaitykla
Patalpos:
Abonementas,
Skaitykla 10 vietu, iš ju 5 kompiuterizuotos,
Vadovelių saugykla.
*Knygų fondą sudaro 16386 egz., 6318 pavadinimų leidinių, iš jų 68 vnt.
skaitmeninių dokumentų, 55 vnt. kartografinių dokumentų ir 72 vnt. garsinių dokumentų (2013-01-01d.) Taip pat gauname ir periodinius leidinius (įvairius žurnalus).
*Vadovelių fondą sudaro 18714egz (2013-01-01d.)
*Registruotų skaitytojų yra 444 (2013-09-01d.)
*Kasdien biblioteką ir skaityklą aplanko apie 50-70 lankytojų.
*Bibliotekoje yra teikiamos kopijavimo paslaugos mokyklos bendruomenei, yra galimybė atsispausdinti popieriuje kompiuterinius dokumentus bei internete esancią informacija.
*Bibliotekoje ir skaitykloje organizuojamos temines parodos, susitikimai, populiarių rašytojų jubiliejų paminėjimai;
rengiamos moksleivių piešinių parodėlės, vyksta kiti renginiai.

*Dirba du darbuotojai:
Bibliotekos vedėja - Rūta Rasimavičiūtė,
Skaityklos vedėja - Brigita Pelakauskaitė

Bibliotekos ir skaityklos darbo laikas 8.00- 16.00 val.

Kiekvieną paskutinį mėnesio ketvirtadienį bibliotekoje sanitarinė diena, skaitytojai neaptarnaujami

Bibliotekos kontaktai – el.paštas - biblioteka@virsuliskiu.vilnius.lm.lt

virsuliskiu.skaitykla@gmail.com
„Iš visų žmogaus kūrybos apraiškų labiausiai stebina ir verta dėmesio - knyga. Knygose gyvos praėjusių laikų godos, girdėti aiškūs įtaigūs balsai žmonių, kurių palaikų dulkės seniai išsisklaidė kaip sapnas. Visa, ką žmonija sukūre, apmąstė, pasiekė, - tarsi burtų išsaugota knygų puslapiuose.“

T. Karlailis.

VILNIAUS VIRŠULIŠKIU MOKYKLOS BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS TIKSLAI

• Padėti mokyklos pedagogams ugdymo procese – ieškoti reikalingos informacijos įvairiuose informacijos teikimo šaltiniuose.
• Kaupti knygas ir kitokias žinių laikmenas, atsižvelgiant į mokyklos ugdymo planus ir mokyklos bendruomenės poreikius.
• Sudaryti sąlygas moksleiviams ir pedagogams naudotis įvairiais žinių šaltiniais.
• Sukurti mokymosi ir laisvalaikio leidimo aplinką, kuri būtų visiems patraukli, maloni ir atvira kiekvienam skaitytojui.
• Organizuoti moksleivių darbų parodas, ugdyti jų estetinį skonį.
• Žadinti ir puoselėti moksleivių pagarbą ir poreikį knygai.